צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

מיזוגים ורכישות

 

מיזוגים ורכישות נעשות על ידי ארגונים כאשר הם מעוניינים להפוך לשחקנים משמעותיים יותר בזירה העסקית. יחד עם זאת אנו מוצאים כי חלק ניכר מתהליכי הרכישה ובעיקר המיזוג נכשלים או שאינן מצליחות למצות את מירב הפוטנציאל שצפו מתהליך המיזוג או הרכישה. הסיבה המרכזית לאי ההצלחה נעוץ בהעדר תכנון קפדני ומעמיק של מימוש המיזוג או הרכישה ותוך התעלמות מהתהליכים הארגוניים הקיימים בשני הצדדים, מהלחצים הסביבתיים הפורמאליים והא-פורמליים וכן מההשלכות הפיננסיות כלכליות של תהליך המיזוג או הרכישה. 

על מנת להצליח בעסקאות מיזוג ורכישה יש לבצע תכנון קפדני ולכן מעטפת השירותים המוצעת כוללת :

ייעוץ אסטרטגי - קביעת אסטרטגיה לתהליך, בחינת הכדאיות, קבלת החלטות, תכנון אסטרטגי, הטמעה ובקרה במהלך המיזוג.
 
* ייעוץ משפטי - קבלת היתרים משפטיים ושימוש בכלי המשפטי כחלק מתהליך המשא ומתן.

* פיתוח ארגוני - הגדרה של נהלי המיזוג ואופן הטמעתם בארגון, תוך התחשבות ובחינה של הממד האנושי.
 
* ייעוץ כלכלי - תאומי מס, הערכות שווי עסקה, הערכה פיננסית של תהליך המיזוג ותוצאותיו.
 
* תמיכה טכנולוגית - סיוע בשילוב מערכות מידע משותפות וייעול תהליכי עבודה.
 
בש.י.ר.א – נתי בע"מ אנו מבצעים תהליכי מיזוג ורכישה תוך מיפוי כלל מרכיבי העסקה והכלים הרלוונטיים. אנו מתכננים את תהליך המיזוג/רכישה מלווים אותו ומבצעים בקרה שוטפת עד לסיום התהליך. הפעילות אותה אנו נוקטים הינה ממוקדת מטרה והיעד הוא הצלחה מלאה בביצוע המיזוג/רכישה.

הצלחה זו נמדדת בהשגת יעדי צמיחה שהוגדרו בתחילת התהליך ושבדרך כלל הינם גבוהים במיוחד. 
תהליך העבודה כולל בחינה וניתוח של החברות המועמדות למיזוג/רכישה, ניתוח היתרונות והחסרונות האפשריים מהמיזוג/רכישה והערכת התוצאות הפיננסיות של המיזוג/רכישה.  תכנון התהליך מבוצע מתחילתו ועד סופו כך שתכנית הביצוע תכלול את כלל התחומים הרלוונטיים וזאת במגמה שתתקבל נקודת מבט רחבה לצורך קבלת החלטות, תכנון וביצוע אפקטיבי ככל שניתן.

כמו כן, אנו מלווים את תהליך הביצוע של המיזוג בשטח וזאת  באמצעות ניסוח ספר נהלים והחלטה על המהלכים שינקטו לאחר ביצוע המיזוג/רכישה.
במסגרת זו אנו ממליצים על המבנה הארגוני הרצוי ותרומתו וכן האם יתבצעו שינויים במצבת כוח האדם של החברה הממוזגת, כיצד ניתן יהיה להתגבר על הבדלי תרבות ניהולית וכן מהן העלויות הכספיות של מהלך מעין זה. שלב זה כולל בתוכו גם הגדרת יעדים איכותיים וכמותיים חדשים עבור החברה הממוזגת כאן הכוונה היא למספר "מנגנוני" בקרה במגוון תחומים כמו תפעול, שיווק ופיננסיים.

לסיום יש לציין כי לאחר השלמת תהליך המיזוג אנו מבצעים עבור החברה הרוכשת ניתוח של התוצאות ובעיקר מסקנות ולקחים לעתיד.

   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com