צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

שווי נכסי

 

שיטת השווי הנכסי היא למעשה השיטה הפשוטה והאינטואיטיבית ביותר להכנת הערכת שווי חברה.

שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו, כפי שהם משתקפים במאזנו. בחישוב על  פי שיטה זו, לוקחים את יתרת הנכסים וההתחייבויות במאזן ומבצעים אומדן לערכם הכלכלי, כלומר בשונה מ" השווי בספרים", הערך "הנכסי" של חברה מתייחס לערכי המימוש נטו (Exit Value) של הנכסים וההתחייבויות. ככל שלחברה יותר נכסים ומנגד פחות התחייבויות יהיה ערכה לפי שיטה זו גבוה יותר.

הכנת הערכת שווי לפי שיטת השווי עשויה להיות בעייתית מעצם מהתעלמותה מנכסים אחרים כגון : פטנטים שיש לחברה, טכנולוגיה מוכחת, חוג לקוחות, שם מותג, איכות המוצרים ו/או השירות ועוד אשר אינם באים לידי ביטוי במאזן וכן מהנחת היסוד הבסיסית אשר מהווה עוגן בשיטות אחרות והיא שהחברה הינה עסק חי ולא אוסף של נכסים. לכן, שווי החברה בשיטת השווי הנכסי תמיד יהיה הערך המינימלי שבו תימכר החברה.

שיטת השווי הנכסי מתעלמת למעשה מתחזית עתידית לפעילותה של החברה. התפתחויות עתידיות בשווקים העשויות להשפיע על מחזורי ההכנסות ועל רווחיות ועשויות להביא בהכרח לשיפור בנתונים מאזניים עתידיים אינם באים לידי ביטוי בשיטה.


בשיטת השווי הנכסי נהוג להשתמש בעיקר לגבי חברות בפירוק, או על מנת לקבל חסם תחתון לגבי שווי החברה.


יתרונות השיטה :


א. השיטה מציגה חסם תחתון לשווי החברה

ב. השימוש בשיטה מתאים לחברות אשר עיקר הנכסים שלהם הינם נכסים כספיים, כגון : מזומן, פקדונות, לקוחות וכו'.

ג. השיטה פשוטה לשימוש מבחינה מתודולוגית


חסרונות השיטה :

א. בחברות נדל"ן ובחברות עתירות נכסים לא כספיים, קרי רכוש קבוע ומלאי, נדרשת הערכה של מומחים חיצוניים (בעיקר שמאים), אשר עלולים ללקות בחוסר אובייקטיביות ואי דיוק.

ב. השיטה לא מביאה לידי ביטוי את הערך המוסף שיכולים בעלי החברה ליצור מהנכסים העומדים לרשותם, כלומר מתעלמת מפוטנציאל הרווחים של החברה.

 

 

   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com