צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

היוון

 

מה זה היוון ?

היוון הוא שם כללי לתהליך תרגום של ערך כספי מתקופה אחת למונחי תקופה אחרת. במקרים רבים, המשתמשים במושג היוון מתכוונים בעצם לערך הנוכחי.

היוון הוא חישוב הערך העתי של הכסף (Time value of money) דהיינו חישוב הערך הנוכחי של סכום שאמור להתקבל בעתיד, תוך התחשבות ברווחי הריבית הנוצרים בפער שבין הזמנים. בין שמדובר בסכום חד-פעמי ובין שמדובר בסכום המתקבל בתשלומים לאורך זמן.

כאשר אנו דנים בהיוון חלק מתשלומי הפנסיה של אנשי כוחות הבטחון אנו מתכוונים לכך שהפורש ימשוך משיכה בסכום חד פעמי של חלק מהפנסיה הצפויה וזאת על חשבון הקטנת תשלומי הקצבה החודשית השוטפת. במצב זה במשך כל תקופת ההיוון יקבל הפורש קצבה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון שהוא לקח ובסוף תקופת ההיוון הוא יחזור לקבל את  הקצבה המלאה.

במילים פשוטות, היוון זהו סוג של הלוואה הניתנת לפורש בתנאים משופרים (ריבית נמוכה, עד סכום מסוים פטור ממס ועוד) ואשר מוחזרת על ידי הפורש מידי חודש בחודשו באמצעות הקצבה החודשית שלו. אם הקצבה גדלה גם ניכוי ההיוון גדל כיון ששיעור הניכוי לא משתנה. 

יש הבדלים בין היוון פנסיה לעובדי  מדינה , היוון בצה"ל וכוחות הבטחון והיוון במסגרת קרן פנסיה.

היות ומדובר בהלוואה (אמנם בתנאים משופרים אבל עדיין הלוואה.....) חשוב שהמומחים שלנו בתחום הפיננסי ילוו אותך ויחשבו עבורך את כדאיות ההיוון וזאת בהתחשב בנתוניך האישיים, הריבית הגלומה בהיוון ביחס להווה ולעתיד, בהשפעות המס על ההיוון ובערכי נטו של ההיוון (לאחר המס).   

 
היוון פנסיה תקציבית
חישובי הפנסיה של עובדי מדינה מחושבים על פי פנסיה במסלול הפנסיה התקציבית. את היוון הקצבה רשאי הגמלאי לקבל, רק במשך 24 החודשים הראשונים לאחר פרישתו. במשך תקופה זו, יוכל לבצע יותר מפעם אחת היוון קצבה, בתנאי שסה"כ ההיוונים לא יעלו על 25% מהקצבה. לאחר תקופה זו, לא יוכל יותר להוון קצבה.
פורשים שהפנסיה שלהם היא פנסיה תקציבית יכולים להוון לא יותר מ 25% מהפנסיה החודשית שלהם ותקופות ההיוון המוצעות הן ל - 6 ו - 10 שנים.


אופן חישוב ההיוון :

פנסיה חודשית מלאה בערכי ברוט (לפני ההיוון) X שיעור  ההיוון X מקדם היוון (אקטוארי)X מספר החודשים בשנה (12)


לתשומת לב הפורש - קבלת כספי ההיוון הוא הליך חד כיווני, דהיינו, לאחר קבלת כספי ההיוון לא ניתן לבטל את ההיוון. לכן יש לבחון את כדאיות ההיוון באופן מקצועי ומעמיק וזאת על משני היבטים עיקריים :

ההיבט הכלכלי -כדאיות ההיוון תלויה בשיעור ההיוון, מקדם ההיוון ותקופת ההיוון. חשוב להדגיש כי בעת בחינת ההבטים הכלכליים יש לבחון את כדאיות ההיוון בערכי נטו לאחר מס. כמו כן, מומלץ כי שעור ההיוון המרבי יעמוד על שעור ההיוון הפטור ממס.   

ההיבט  האישי -לבחון את המצב בכללותו כגון : חיסול משכנתא, תשלומי מזונות, רכישת דירה, מסלולי השקעה טובים יותר, חובות לגורמים כאלה ואחרים ועוד. 
 
פורש יקר שים לב -  ניכויי ההיוון שיש להחזיר במהלך 6 השנים גבוה מסכום ההיוון המשולם. המשמעות היא, שעל היוון חלה "ריבית" מסוימת,שאנו נאמוד אותה ביום תשלום ההיוון, אולם היא עלולה להשתנות במהלך שש השנים. לפיכך קיים סיכון ריבית בנטילת היוון. סיכון שאמנם לא ניתן לאמוד אותו מראש אך אנשי המקצוע שלנו בתחום ניתוח השוק הפיננסי יעמדו לרשותך ויאמדו את כיוון השוק העתידי על מנת לאפשר לך לקבל את ההחלטה הכי נכונה מבחינתך. שיעור הריבית ההתחלתי משתנה לפי הגיל של מקבל היוון. ככל שהגיל גבוה יותר יהיה שיעור הריבית גבוה יותר.
 
לדוגמה :

סכום הקצבה ברוטו - 8,000 ₪.
שיעור היוון 25%.
מקדם היוון - 5.1.
סכום היוון = 8,000 * 12 * 25% * 5.1 = 122,400 ₪.
ניכוי היוון ברוטו מדי חודש - 8,000 * 25% = 2,000 ₪.
סכום ההחזר - 1,250 * 72 (חודש) = 144,000 ₪ גם אם הקצבה לא תעלה כלל במהלך 6 השנים.
שיעור הריבית ההתחלתי בדוגמה זו = 5.64%.
 
הנתונים בדוגמה הנ"ל, מתייחסים לתשלום ההיוון כתשלום ברוטו, ולניכוי ההיוון כניכוי ברוטו. לכן, יתכן מצב ששיעור הריבית האפקטיבי יהיה נמוך בהרבה, בגלל יתרונות שיש להיוון במצבים מסוימים של מיסוי, היכולים להיות מושפעים מנתונים כמו גובה קצבה, הנחות מס, עבודה נוספת, גיל ועוד.
מאידך גיסא שיעור הריבית האפקטיבי עלול לעלות במשך הזמן כתוצאה מעדכוני קצבאות או משינוי חוקי המס.
 
כאמור, ניכוי ההיוון בסכום הברוטו, גבוה מהתשלום, ולכן בניכוי ההיוון מגולמת ריבית ברוטו הנעה סביב 5%. אולם, כיון שבדרך כלל סכום ההיוון המשולם פטור ממס, וניכוי ההיוון מוכר כהוצאה הן לצורך חישוב המס, והן לצורך חישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, הרי בדרך כלל הריבית האפקטיבית הרבה יותר נמוכה. ככל ששיעור המס השולי של הגמלאי גבוה יותר, כך יורדת הריבית האפקטיבית וכדאיות ההיוון גדלה.
 
אנו בש.י.ר.א. נתי בע"מ יודעים כי חישוב ההיוון והשפעתו על הקצבה וחישוב הריבית האפקטיבית הוא בדרך כלל מורכב, ולכן המומחים שלנו יתנו לך ייעוץ מעמיק ואישי לכל פורש לפני קבלת החלטה אם לבצע היוון. אנו נעמיד לרשותך הפורש את מיטב המוחות הכלכליים על מנת שאלו יבדקו עבורך את כדאיות הפעילות הכלכלית הכוללת שלך ומתוך הגנה על האינטרס אישי שלך בלבד.  
   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com