צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

קופה ציבורית

 

חשיבות רבה קיימת למודעותך, כאשר הנך מחפש מקום עבודה חדש, באם הינו מוגדר כקופה ציבורית. קופה ציבורית מוגדרת כמקום עבודה שהוא המדינה או הנתמך לפחות על ידי תקציב המדינה בשיעור של מעל ל % 50 . במקרה זה, הינך רשאי להשתכר במקום העבודה החדש עד לסכום של השלמת ההפרש בין הפנסיה ועד למשכורת הקובעת. השתכרות מעל לסכום הנ"ל תפגע בפנסיה עד לתקרת מכסימום של שליש ממנה.

במילים אחרות גמלאי המועסק לאחר פרישתו במקום עבודה, שנקבע על ידי הממשלה כקופה ציבורית והכנסתו הכוללת (קצבה לפני היוון + משכורת) עולה על המשכורת הקובעת לקצבה, תשולם לו קצבה בניכוי 1/3 מסכום ההכנסה העודפת על המשכורת הקובעת, עד לתקרה של 1/3 מהקצבה.

הדגשה: כלל זה חל על גמלאי עד גיל 57, מעבר לגיל זה אין ניכוי השתכרות.  

 
דוגמאות לחישוב השתכרות:

דוגמה א':

"המשכורת הקובעת" 5,000 ₪.
הקצבה המלאה (לפני היוון) 60% 3,000 ₪
הכנסה מקופה ציבורית 3,000 ₪ (+)
סכום ההכנסה הכוללת 6,000 ₪
המשכורת הקובעת 5,000 ₪ (-)
השתכרות יתר 1,000 ₪

ינוכה מקצבתו 1/3 מהשתכרות היתר, דהיינו 333.33 ₪.


דוגמה ב':

המשכורת הקובעת - 6,000 ₪.
הקצבה המלאה (לפני היוון) 50% 3,000 ₪
הכנסה מקופה ציבורית 7,000 ₪ (+)
סכום ההכנסה הכוללת 10,000 ₪
המשכורת הקובעת 6,000 ₪
השתכרות יתר 4,000 ₪

1/3 מהשתכרות היתר הינו 1,333.33 ₪, אך 1/3 מהקצבה הינו 1,000 ₪, ולכן ינוכה סך של 1,000 ₪, שהוא התקרה המרבית


הנחת החישוב מבוססת על 100% מישרה.

 


   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com