צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

מינוף רווחי חברה

 

ייעוץ וליווי עיסקי - מינוף רווחי החברה באמצעות השקעות בערוצים פיננסיים

עסק, גדול או קטן ככל שיהיה, כולל מספר שלבים שעליו לעבור בין הזמן בו הוא נולד כרעיון, ועד הרגע שהוא הופך לעסק פעיל ומשגשג. אפשר לחלק את רצף זמן פעילות העסק לחמישה שלבים שונים: הרעיון, פיתוח תוכנית עסקית, שלב הקמת העסק, שלב המעבר מיזמות לניהול, ונושא ההתרחבות והפיתוח העיסקי. ייעוץ וליווי עיסקי יכולים לעזור לבעל העסק או הרעיון בכל אחד משלביו, החל ברעיון וכלה בהתרחבות של עסק קיים. ייעוץ עיסקי יכול לעזור הן בפן הרעיוני והן בפן המימושי כגון איתור משקיעים או בתי השקעות לצורך השקעה במינוף הרווחים.

כאשר העסק הוא בבחינת רעיון בלבד, יכול היועץ העיסקי לעזור במיקוד הרעיון, בחינה ושיפור של המודלים הכלכליים והארגוניים התומכים בעסק. בשלב כתיבת התוכנית העיסקית יכול היועץ העיסקי לעזור בהפנייה למומחים הנדרשים לצורך כתיבת תוכנית כזו לדוגמה מומחה בניתוחי שוק או ניתוח המתחרים, וכן לעזור בעיצוב התוכנית ואופן הצגתה באופן שיפנה למשקיעים שאותרו. בשלב הקמת העסק תפקיד הליווי העיסקי קריטי בניהול נכון של התהליך, מיצוי העיקר מהטפל, קביעת לוחות זמנים וסדרי עדיפויות וכן הכרות עם ספקים אמינים בשטח. בשלב ההתרחבות, יסייע הליווי העיסקי בבחינת המבנה הארגוני והפיננסי של העסק תוך הימנעות מסיכונים מיותרים. ייעוץ עיסקי חיוני לשמירה על בריאות העסק, גם כאשר מדובר בעסק של אדם בודד וודאי כאשר מדובר בארגון גדול.

ניתן לחלק את תחום ייעוץ והליווי העיסקי לשלושה תחומים עיקריים:

· תחום פיננסי - הכולל את הנחות הבסיס לניתוח הכלכלי, תוכנית השקעה עד לפתיחת \ סיום שידרוג העסק כולל חודשי ההרצה, דו"ח רווח והפסד, חישוב נקודת איזון חודשית, תזרים מזומנים, המימון הנחוץ ומקורות המימון השונים (משקיעים, מינוף), סיכום רגישות הרווחים לגורמים קריטיים כגון תמחור, וגורמי סיכון כגון מינוף, טכנולוגיות מתחרות או תחרות.

· תחום ארגוני ויישומי – תהליכי שיווק ומכירה, תפעול, ייצור, כח אדם וניהול. במסגרת הפן היישומי ניתנים שירותים שונים כגון ניתוח שוק, ניתוח SWOT(נקודות חוזק וחולשה, הזדמניות ואיומים), וכן בדיקת התהליכים השונים בארגון, מבנה כח האדם ועוד.

· ליווי והכשרה ניהולית – הדרכה והכשרה בטכניקות ושיטות ניהול מתקדמות, כתיבת תוכנית עיסקית, הדרכה כיצד מציגים תוכנית עיסקית בפני משקיעים פוטנציאלים וכדומה.

מינוף רווחי החברה

במסגרת הפן הפיננסי בליווי העיסקי, אחד הכלים החזקים שבידי היועצים הוא נושא מקורות המימון. חברה נזקקת למקורות מימון שונים. מקור מימון אחד הוא המשקיעים השונים, אולם לעתים לא די במקור המימון זה על מנת לתמוך בפעילותו של העסק או הרחבתו. חברות רבות נעזרות במינוף על מנת להגדיל את סכום הכסף הזמין לצורך פעילותן העיסקית והגדלת ריווחיהן.

קיימות דרכים שונות לביצוע מינוף, אולם העיקרון בבסיס השיטות השונות למינוף הוא למעשה לקיחת הלוואה לצרכים שונים. ניתן גם להשתמש במינוף על מנת לקחת את ריווחי החברה לצורך ביצוע השקעה בערוצים פיננסיים שונים כגון: קרנות, תיקי השקעות, נדלן וכו'.

כאשר אומרים כי חברה היא ממונפת, הכוונה היא שיש לחברה יותר חובות (התחייבויות להחזר הלוואות לדוגמה) מאשר הון עצמי. היחס בין חוב להון עצמי בחברה מהווה אינדיקציה לרמת המינוף הפיננסי של החברה. שימוש בכלי המינוף הפיננסי מגדיל הן התשואות במקרה הצלחה, והן את החובות במקרה של כשלון כך שהסיכון הנלקח על ידי חברה המשתמשת במינוף הוא גבוה מהסיכון אותו נוטלת על עצמה חברה המשתמשת רק בהון עצמי. אם המינוף נעשה במטרה להגדיל את ריווחי החברה, וההשקעה לא צולחת, עלויות הריבית וסיכון האשראי עלולים לפגוע בערך המניות.

ביצוע מינוף קל יותר עבור גופים פיננסים גדולים ובעלי הון כיוון שביכולתם לקחת הלוואות בתנאים טובים יותר וביתר קלות. נוסף על לקיחת הלוואה, ניתן ליצור מינוף פיננסי בשוק ההון בעזרת אופציות, חוזים עתידיים ותעודות סל ממונפות, אפשרויות הזמינות גם לבעלי עסקים קטנים יותר באמצעות בית השקעות העוסק בהשקעות ומסחר מסוג זה.

נהוג לחלק את סוגי המינוף לשלושה סוגים: חיובי, שלילי ונייטרלי. סוגי המינוף השונים מתייחסים ליחס בין התשואה המתקבלת כתוצאה מהמינוף (בין אם מדובר בהגדלת הרווחים בעסק או בתשואה משוק ההון) ובין ההוצאות המשולמות על ההלוואה שנלקחה בדמות ריביות, דמי ניהול וכו'.
 

הערה : ניתן להעתיק מאמר זה בחופשיות, ובתנאי שהמאמר מועתק בשלמותו, כולל המידע על הכותב והקישורים לאתר המקור: www.shiranati.com


 

   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com