צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

גישה תהליכית

 

התפיסה התהליכית ומודל לאסוול

המטרה

1. להבחין בין התפיסה התהליכית (ליניארית), שבה נתפסת התקשורת כתהליך של העברת מסרים לבין הגישה התרבותית (סמיוטית), שבה נתפסת התקשורת כתהליך של משא ומתן שבו נוצרות משמעותיות.

2. להכיר את שני מודלים מבית היוצר של הגישה התהליכית.

מושגי יסוד 

מודל - דגם, תבנית להעביר להעברת המתרחש במציאות.

בחקר התקשורת התפתחו תפיסות שונות בקשר למהות תופעת התקשורת. אחת הדרכים לעמוד על ההבדלים ביניהן, על היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן, היא לבחון מודלים סכמטיים (תרשימיים) הממחישים אותן. בפרק זה נבחן שני סוגים של מודלים: מודלים תהליכיים (ליניאריים) ומודלים סמיוטיים. המודלים מייצגים אסכולות שונות בתפיסת תופעת התקשורת.

התפיסה התהליכית (ליניארית)

רואה את התקשורת כתהליך של העברת מסרים כיווני ורציף, המשפיע על מחשבתו והתנהגותו של הנמען והוא בעל התחלה וסוף. בתהליך זה מוגדרים המשתתפים, הכוונות, היעדים והאסטרטגיות וניתן לבודד ולשלוט בהם. בתפיסה זו קיימים 2 מודלים: מודל שאנון וויבר ומודל לאסוול.

המודלים הליניאריים/תהליכיים

(מי?)

יוזם הפעולה או מקורה, יכול להיות אדם יחיד המשוחח או כותב מכתב, או משורר המפרסם שירה, או קבוצת אנשים, ארגון או מוסד כמו רשות השידור, משרד ממשלתי או חבורת שחקני תיאטרון.

הדברים שהמוען מבקש להעביר כגון: תוכן המכתב, השיר, הכתבה או תוכן הנאום.

המדיום שדרכו מעביר המוען את מסריו כגון: דיבור, כתב , עיתון,רדיו, טלוויזיה, אינטרנט ואף טלפון.

הפרט או הציבור אליו מכוונת פעולת התקשורת כגון: קורא המכתב, צופי התיאטרון, מאזיני הרדיו וגם תלמידים בשיעור.

השינוי המתחולל בנמענים כתוצאה מקבלת המסר. ההשפעה עשויה להיות מעצם העברת המסר כמו הקשר הנוצר מקריאת מכתב , או השפעת המסר עצמו כמו התרגשות מקריאת שיר, צפייה בהצגה, רכישת מוצר בהשפעת פרסומת או הגברת מעורבות וידע כתוצאה מקריאת כתבה או שמיעת נאום. ההשפעה שהושגה נמדדת באמצעות השוואה בין כוונת הנמען, ההשפעה שרצה להשיג, לבין תגובת הנמען. למשל כמה בוחרים אכן השתכנעו להצביע עבור המועמד לאחר ששמעו את נאומו.

 

מודל לאסוול - הרולד ד' לאסוול חוקר מדעי המדינה, ראה את התקשורת כתהליך חברתי. במשפט שניסח הציע לתאר את פעולת התקשורת באמצעות תשובות על השאלות הבאות: מי ¬אומר מה ¬ באיזה ערוץ ¬ למי ¬ ומה ההשפעה

גירסת בראדוק למודל לאסוול

מודל לאסוול פשטני מדי כי הוא שומט מרכיבים נוספים שמצויים התהליך התקשורת. במרוצת השנים ניסו חוקרים אחרים "לשפץ" את המודל ולהשלימו. בראדוק הוסיף את הנסיבות שבהן מתרחש תהליך התקשורת ואת תכלית תהליך התקשורת. כלומר, גירסת בראדוק מביאה בחשבון שמסר אחד עשוי לקבל ערכים תקשורתיים שונים בהתאם לנסיבות.

למשל – השיר של דני רובס "איך הוא שר" נכתב על אביו, שהיה חזן. אך לאחר שהזמר אביהו מדינה שידר אותו בתוכנית רדיו על זמר מזרחי ואמר שהשיר מדבר על זוהר ארגוב, קיבל השיר משמעות אחרת. אם כן, כאשר דני רובס שר את השיר במופע שלו, הקהל יודע שמדובר בשיר על אביו. ואילו בנסיבות אחרות, כאשר משמיעים אותו ברדיו בתחנה מזרחית – השיר מדבר על זוהר ארגוב.

מודל שאנון-ויבר

המודל של שאנון-ויבר נבדל מזה של לאסוול בכך שהוא מכיל בתוכו את הצורך של המוען לשדר וגם לקדד את המסר, ואת הצורך של הנמען לבצע פעולה מקבילה - לקלוט את המסר וגם לפענח אותו. לדוגמא: תמרורי דרכים מקודדים את המידע באמצעות תמונות וצורות שונות של התמרורים. הנהג מהצד השני, קולט את הקודים ומפענח אותם וכך יודע כיצד עליו לנהוג.

תרומה נוספת של מודל זה הוא מרכיב ה"רעש" בתהליך התקשורת. מרכיב זה חסר בנוסחת לאסוול והוא עוסק בפער האפשרי בין מה ששיגר המוען לבין מה שקלט הנמען. ה"רעש" כפי שפרשו שאנון וויבר, הוא בעיקר רעש טכני הגורם לטעויות וקשיים בקליטת המסר כמו שיבושים בקווי הטלפון, טעויות דפוס או אנטנה שבורה. למשל, יהיה הפרעות בקליטה בטלפון סלולרי, הקיטועים מפריעים לקבלת מסר (השיחה) בצורה ברורה.

יש לזכור כי מציעי המודל הזה התכוונו בעיקר למקלט ומשדר במובן הטכנולוגי כמו רדיו וטלפון.

ביקורת על המודלים הליניאריים

המודלים הליניאריים מתארים את התקשורת בצורה קווית וחד סיטרית, בה זורמים המסרים בכיוון אחד מהמוען אל הנמען. המודלים הללו מתעלמים מהמשוב, המתקיים בעיקר בתקשורת בינאישית, והמשפיעה על התהליך כולו. אם כי המשוב בתקשורת המונים הוא מועט מדי ומעוכב, אך גם משובים אלה משפיעים על תהליך התקשורת. עם התפתחות הטכנולוגיה ניתן לראות גם כיצד המשוב הופך מהיר יותר – למשל תגובות לידיעות חדשותיות באינטרנט. תגובות אלה פעמים רבות משפיעות את כותבי הידיעות והם בתורם מגיבים בחזרה. כלומר מתנהל שיח דו-סיטרי, בין המוען לבין הנמען. עם זאת הדבר מתקיים גם באמצעים אחרים – ברדיו ע"י טלפון ופקסים למערכת, בטלוויזיה ע"י שליחת מסרונים (sms) או שימוש בכפתורים אינטראקטיביים. המודלים הליניאריים מתעלמים ממשוב זה.

ביקורת נוספת שהושמעה כנגד המודל של לאסוול היא ביקורת הנובעת מרוח התקופה; לאסוול חקר את השפעת אמצעי התקשורת ההמוניים על הגרמנים במלחמת העולם השנייה. הוא רצה להבין כיצד השיגה גרמניה הנאצית את מטרותיה הפוליטיות באמצעות תקשורת המונים והניח שליוזם התקשורת (המוען) יש תמיד כוונה להשפיע והשפעתו נמדדת ביחס לתוצאה שהמסר מביא אצל הצופה. המבקרים טוענים שלאסוול התמקד בכוונות המפוקפקות של יוזמי התקשורת, ולא כל תקשורת מכוונת על ידי המוען, כמו שלא לכל כוונת תקשורת מתלווה כוונת זדון.

המודלים הסמיוטיים

המודלים הסמיוטיים מפנים את עיקר תשומת הלב למסר התקשורתי עצמו ולא לתהליך העברתו ממוען לנמען. הם יוצאים מתוך ההנחה שמבנה המסר, תוכנו והפירושים השונים שניתן ליחס לו, הם הגורמים העיקריים המסבירים את טיבה של התקשורת האנושית ואת בעיותיה. המודלים הסמיוטיים מייצגים את התפיסה התרבותית-סמיוטית. תפיסה זו רואה בהקשר ובתרומתו הפעילה של הנמען את הגורמים המרכזיים האחראים לעיצוב תופעת התקשורת. שאלות של כוונה ותוצאה אינן מן העניין כאן (בניגוד למודלים הליניאריים). המודל המייצג תפיסה זו הוא מודל פיסק.

הקשר (קונטקסט) מכלול התנאים והנסיבות שבהם משובצים עובדה מסוימת, אירוע מסוים וכד', ושעל-פיהם אפשר להבין אותם. אופי ההשפעה והמשמעות שמקבל המסר התקשורתי משתנה בהתאם להקשר.

 
   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com