צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

גישה מערכתית

 

הגישה המערכתית ותיאורית המערכות

בעקבות Principa Cybernatica Web

עקרונות התפיסה

הגישה המערכתית התפתחה מתוך תיאורית המערכות. תיאורית המערכות הנו מדע בין תחומי שהתפתח באמצע המאה שעברה . התיאוריה החלה את דרכה מתוך תאור מערכות ביולוגיות והפכה במשך השנים למדע בין תחומי שמאפשר טיפול בכל סוגי המערכות.

העיקרון המרכזי בתיאוריה הוא התייחסות למבנה של המערכת וליחסים בין המרכיבים שלה אשר הופכים אותה מאוסף פריטים לישות שלמה.

ע"פ תיאורית המערכות המבנה של המערכת והקשרים הארגוניים בין חלקיה הנם בלתי תלויים במרכיבים הגשמיים של המערכת. כלומר, אותם חוקים וקשרים יופיעו במערכת המורכבת מ: תאים בגוף האדם, טרנזיסטורים או אנשים.

כלומר, נוכל לזהות אותו מבנה וקשרים האופייניים לארגון במערכות פזי קליות, טכנולוגיות או ביולוגיות.

מערכת וסביבה

גישת המערכות מטפלת בעיקר ביחסיה של המערכת לסביבה. טענת הגישה שאין זה נכון לדון בדרך פעולתה של המערכת במנותק מהסביבה, מערכת סגורה, ושלמעשה אין בטבע או בכל מערכת מעשי אדם מצב שבו מערכת מסוגלת לפעול עם קשר לסביבה.

מערכת חייבת להיות מערכת פתוחה, כלומר מערכת המקיימת יחסי גומלין עם הסביבה. אינטראקציה פירושו שלכל מערכת חיבות להיות כניסות ויציאות המחברות את המערכת אל הסביבה.

כדי שיהיה אפשר לדון בפעולת המערכת יש צורך להבחין בין המערכת לבין סביבתה, כלומר לסמן אתגבולות המערכת.

המגיע אל המערכת, בין אם הוא חומרי או מופשט, אינו דומה בד"כ למה שיוצא ממנה, המערכת אינה משהו פסיבי, אלא, מעבד פעיל . מה שמגיע אל המערכת עובר תהליך עיבוד. התהליך בעל כוון מוגדר ומטרות מוגדרות.

המערכת יכולה להימצא במצבים שונים. לדוגמא: מערכת פעילה או בלתי פעילה. מערכות מורכבות יכולות להימצא מצבים רבים.

איור 1: מערכת וסביבה

מערכות ותת מערכות

סביבת המערכת מתוארת באיור בצורה עמומה. אם נחקור סביבה זאת נבחין שגם היא מורכבת ממערכות אחרות. לדוגמא: סביבת אדם היא אנשים אחרים הנמצאים בסביבתו. סביבת תוכנת WORD נקראת "חלונות" שבה קימות תוכנות אחרות, הסביבה מאפשרת יצירת קשרים בין התוכנות השונות. לדוגמא: ניתן להעביר מידע בין היישום WORD ליישום EXCEL.

אוסף של מערכות יכול ליצור קשרי קלט פלט עם מערכות אחרות ובדרך זו ליצור מערכת חדשה. לדוגמא: של אוסף של אנשים יכול להפוך למערכת: משפחה,קהילה או חברה.

הקשרים ההדדיים בין הרכיבים, מערכות, השונים הוא "הדבק" אשר הופך אוסף פריטים ל"שלם" בעל תכונות חדשות ושונות מאשר מרכיביו.

לדוגמא: אדם מורכב ממערכת עיכול, שלד, דם וכו' אשר "מתחברים" יחדיו ליצור אדם שלם שתפקודו ופעילותו אינם משקפים מערכות אלו.

לחילופין כל מערכת נתונה ניתנת לפרוק לתת מערכות ואותן תת מערכות ניתנות לפרוק נוסף. במערכות טכנולוגיות מערכות ניתנות לפרוק לתת מערכות ולמנגנונים ובמשךלרכיבים , את הרכיבים ניתן לפרק לפרודות חלוקה נוספת אפשרית אבל מנקודת המבט הטכנולוגית תרומתה קטנה.

מערכות טכנולוגיות

המייחד מערכות טכנולוגיות ממערכות טבעיות הוא שמערכות אלו נבנות מתוך צרכי האדם, בין אם אלו צרכים חיוניים לשם קיומו , או צרכים להעלאת רמת חייו.

לדוגמא: מערכת אוטומטיות להשקיה בטפטוף הנה מערכת חיונית לקיומנו בארץ ( בעיית המים, תפוקה לדונם ). מערכת שמע ביתית הנה מערכת המשפרת את איכות חייו של אדם, אבל אינה מערכת חיונית לקיומו.

עקרון הקופסא השחורה

כאשר אנו בוחנים את המערכת השלמה על מנת להבין את פעולתה אנו בודקים את הכניסות והיציאות שלה, אין צורך לשם כך לבדוק את הכניסות והיציאות של תת המערכות המרכיבות אותה.

לדוגמא: כדי לתאר את פעולתה של מערכת שמע בכללותה אנו לא זקוקים לתיאור הפעולה והמבנה של פטיפון, אלא יכולים להתייחס אליו כאל קופסא שחורה. קופסא שחורה הנו מושג שבא לתאר מערכת שעל מנת לנתח קשריה עם הסביבה אין צורך לתאר או להבין את המבנה הפנימי שלה ואת דרך פעולתה, אלא, אפשר להסתפק בידיעת כניסותיה ויציאותיה.

הירארכיה וחוקים

כל רמה בהירארכיה של מערכת פועלת על סמך חוקים וכללים משלה. אין אפשרות לגזור מחוקיה של תת המערכת לשם הבנת חוקי המערכת.

לדוגמא: מחשב פועל על סמך פקודות בשפת תוכנה כלשהי, שפת התוכנה היא בעלת חוקים וכללים מוגדרים. חומרת המחשב בנויה ממעגלים משולבים, טרנזיסטורים, נגדים וכו' , הפועלים יחידיו על פי כללי וחוקי החשמל. הטרנזיסטורים והמעגלים המשולבים פועלים על סמך חוקי הפזיקה הקונטית שבינה ובין כללי שפת התכנות לא קיים כל קשר.

כזכור,על פי תפיסת המערכות, אין צורך לשם הפעלה והבנת פעולת המערכת להבין כיצד תת המערכות שלה פועלות . למשתמש במחשב אין צורך בידע באלקטרוניקה, או בפזיקה לשם הפעלה ואחזקה של המחשב. יתר על כן, לטכנאי המחשבים, נכון לדרך אחזקת המחשבים כיום, אין צורך ב ידע באלקטרוניקה וחשמל לשם תיקון תת מערכות המחשב. הטכנאי מאתר את תת המערכת הפגומה מחליפה במערכת חדשה תקינה להשליך הפגומה לגרוטאות.

ובהיבט האיכות

גישה מערכתית לניהול מחייבת שילוב בין שלוש המערכות המוזכרות: מערכת ניהול האיכות לפי

ISO 9000, מערכת ניהול הסביבה לפי ISO 14000 ומערכת ניהול בטיחות וגהות לפי ת"י 18000.

מערכות אלו מתואמות אחת עם השניה כאשר ברוב המפעלים קיימת בפועל מערכת ניהול איכות

(ISO 9000) והמערכות "הנוספות" הולכות וחודרות לתעשייה הישראלית תוך ראית הצורך של

שילוב המערכות. שילוב זה נובע מהמבנה הדומה של מערכות הניהול וזו הסיבה שלא מומלץ

להפריד ביניהן ושלא כדאי לבנות מערכות מקבילות באותו ארגון. מכאן נובעת הגישה המערכתית

באותו ארגון תוך שילוב מערך הניהול הסביבתי על בסיס מערך הניהול האיכותי ומערך הניהול

הבטיחותי.

סיכום

גישת המערכות הנה גישה המחפשת אוניברסליות בכל על ידי התעלמות מהמבנה הפיזי של המערכת ומהחומרים המרכיבים אותה ומביאה למיקוד את המבנה הארגוני המופשט שלה.

   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com