צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

הדוח השנתי של קרן המטבע העולמי על כלכלת ישראל

 

השנה פרסמה קרן המטבע בנוסף לדו"ח הרגיל גם את ממצאי הבדיקה המקיפה שנערכה על ידה של הסקטור הפיננסי בישראל במסגרת הליך ה-FSAP.

הדוח השנתי של קרן המטבע על כלכלת ישראל פורסם היום, לאחר אישורו בדירקטוריון הקרן. השנה כלולה גם הערכה מעודכנת של יציבות המערכת הפיננסית בישראל המתבססת, בעיקרה, על הליך ה-FSAP אשר בוצע על ידי משלחת מיוחדת של הקרן שביקרה בישראל במהלך חודש נובמבר 2011.

 ה-FSAP Financial Stability Assessment Program)) הוא הליך בדיקה מקיף של יציבות המערכת הפיננסית ואיכות הפיקוח וההסדרה על פעילותה. בדיקה קודמת נערכה בישראל בשנת 2001. מאז חלו תמורות רבות במערכת הפיננסית ובסטנדרטים הבינלאומיים אשר הביאו לעריכה מחודשת של בדיקה זו.

הבדיקה שנערכה בישראל בחודש נובמבר 2011, הקיפה את כל הגורמים העוסקים בפיקוח ובהסדרה של המערכת הפיננסית בישראל ובכלל זה, בנק ישראל בדגש על הפיקוח על הבנקים, תחום היציבות הפיננסית, ומערכות התשלומים והסליקה,  משרד האוצר בדגש על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הרשות לניירות ערך, וכן הבורסה לניירות ערך. הבדיקה נערכה על בסיס  סטנדרטים בינלאומיים ועקרונות ליבה ספציפיים לפעילותם של הגורמים השונים, תוך שימוש בכלים עדכניים אשר התגבשו בעולם כחלק מלקחי המשבר הפיננסי האחרון. 

 על פי הדו"ח המשק הישראלי נותר חזק עם תוצר גדל של 4.7 אחוזים בשנת 2011, בהובלה של הצריכה הפרטית ומעט יותר בהשקעות.  עם זאת, ההאטה העולמית הביאה להאטה בצמיחה בישראל, וצמיחת התמ"ג הצפויה לשנת  2012 היא כ - 2.8 אחוזים עם זאת, קובע הדו"ח כי יסודות הכלכלה ישראלית הם חזקים. האינפלציה והציפיות לאינפלציה הם בתוך טווח היעד 1-3 אחוזים, האבטלה בשפל היסטורי, מצב ההשקעות הבינלאומיות הוא עודף, והחוב הציבורי יורד בהתמדה אל מתחת ל 75 אחוזי תוצר. עוצמות אלה נגזרו מהתנהלות נכונה של הגופים המוסדיים ומהמדיניות הפיסקלית של בנק ישראל. יתר על כן, בעקבות הגילויים האחרונים של שדות גז טבעי, ישראל יכולה להפוך ליצואנית אנרגיה נטו בשנים הקרובות.

עם האטת הכלכלה העולמית והמקומית, החל בנק ישראל מספטמבר 2011 מהלך מוניטרי, של הורדת הריבית מרמה של 3.25 לרמה של 2.5% באופן מדורג על מנת להערך בהתאם להתפתחויות הכלכליות. הגירעון התקציבי בשנת 2011 עמד על 3.3 אחוזים מהתוצר והוא צפוי לעלות לרמה של 3.4 אחוזי תוצר בשנת 2012.  מבדו"ח עולה כי בינתיים, הלחץ השקל נמדד בסביבות שיווי משקל.
היציבות הפיננסית בישראל על פי ה - FSSA  יציבה, וכי על בנק ישראל לשמור על נוהלי פיקוח יזום, אשר יקדים את הסיכונים המערכתיים. 
על פי נתוני הדו"ח העוני בישראל עדיין מהגבוהים במדינות ה-OECD, וזאת למרות הצמיחה החזקההעיקרי זה משקף נמוכים שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בקרב אוכלוסיית המיעוטים ערבים ישראלים וחרדים.

 לדו"ח המלא לחץ כאן

   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com